"Tento rozměrný obrazový cyklus vznikl v kreativním ateliéru centra podle představ dětských i dospělých tvůrců, kteří se na něm v rámci arteterapie podíleli," řekla. Obrazy zachycují fantastický svět rostlin a zvířat exotické přírody. Výstava potrvá do konce prázdnin.

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava poskytuje sociální služby lidem ve věku od tří let. Věnuje se klientům se zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb. Provozuje také centrum pro pracovní výchovu pro mládež po ukončení povinné školní docházky, které má kapacitu 35 míst.