Předchozí
1 z 5
Další

Už deset let usiluje o záchranu kostela

V hrušovském kostele byla Miriam Prokešová jako dítě pokřtěna i biřmována. „Když jsem odcházela na studia, tehdejší farář mi říkal, ať zůstanu našemu kostelu věrná,“ vzpomíná 59letá vysokoškolská pedagožka. Po studiích se do Ostravy dnes bydlí v Koblově a nakonec i do kostela v Hrušově téměř po dvacetileté přestávce vrátila.

Miriam Prokešová

„Když jsem se v roce 2008 k tomu odhodlala, byl kostel, na jehož stavu se podepsaly i povodně z roku 1997, v nedobrém stavu. Třeba cihlová věž se drolila. Nový farář se ale snažil o jeho záchranu, což byla výzva i pro mě,“ vzpomíná zakladatelka nejen spolku pro děti Balónek, ale také Společnosti pro památkovou obnovu hrušovského kostela.

Miriam Prokešová

A své poslání naplňuje, co jí síly stačí. Za uplynulých deset let se v kostele uskutečnila řada benefičních vystoupení, zisky ze vstupného šly na obnovu kostela. „Dvakrát tady koncertovala Marie Rottrová, vystoupili i Václav Neckář, Spirituál kvintet, Eva Dřízgová-Jirušová či Jaroslav Wykrent,“ říká Miriam Prokešová.

Miriam Prokešová

Jak dodává, finančním darem přispěl třeba i Jaromír Nohavica či už zmiňovaná hrušovská rodačka Marie Rottrová a mnozí další. Investice do oprav jsou viditelné. „Letos byla například dokončena renovace celkem 15 cenných vitrážových oken. Opravy stály téměř dva a půl milionu korun. A byly velmi akutní, protože vitráže byly značně poničené a bortily se,“ uvádí příklad jedné z oprav Miriam Prokešová.

Miriam Prokešová

Jak s úsměvem dodává, paradoxně se zatím nepodařilo opravit varhany. „Na ně jsme přitom mysleli hned zpočátku. Oprava si vyžádá asi milion korun a zatím stojí hlavně proto, že nejsou kulturní památkou. A tak na ně nedostaneme dotaci od státu. Určitě ale na ně nezapomínáme,“ dodává maminka pěti už dospělých potomků, která se už těší i z pěti vnoučat. A tak se jí určitě hodí i její odborné znalosti. Na Ostravské univerzitě totiž vyučuje filozofii výchovy i pedagogiku.

Miriam Prokešová