Vzpomínku na dobu před revolucí, kdy byl nakupující spíše prosebníkem, který musel pořád něco někde shánět, stát fronty a pěkné věci si mohl pořídit jen díky známostem, už převálcovala současná realita, kdy se naopak mohou přetrhnout obchodníci, aby nás – spotřebitele – přilákali právě do svých prodejen.

Co mě ale zaujalo, bylo vyprávění majitele Kiky Paula Kocha při slavnostním otevření tohoto obchodního řetězce. Mluvil o tom, jak jeho předci před sto lety společnost zakládali, jak se postupně rozšiřovala, předávali si ji z generace na generaci. A že on už je ze čtvrté generace, na kterou rodinný podnik přešel.

Také rodinné podnikání u nás má dlouhou tradici. Muselo ale překonat velkou překážku, období socialismu. Předávání firmy z generace na generaci přetrhlo znárodňování. Dnes rodinné podniky podle ekononomů ozdravují českou podnikatelskou scénu.

A i dnes musejí překonávat mnohá úskalí. Přesto má rodinné podnikání jedno velké kouzlo. Pracovat s tím, komu můžu důvěřovat, a mít co předat svým dětem.

Související článek: Kika otevírá. Avion bují dál