„Dopravní podnik Ostrava i při tomto smutném výročí vyslovuje politování nad okolnostmi a následky této mimořádné události. V rámci vypořádání s pozůstalými a zraněnými jsme vyplatili nad rámec zákonného odškodnění částku okolo tří milionů korun," vrátil se k tragické události mluvčí dopravního podniku Miroslav Albrecht.

Na jednokolejné trati už bylo nainstalováno moderní zabezpečovací zařízení v hodnotě 18 milionů korun, které by mělo další podobné nehodě zabránit. Je koncipováno tak, že pokud na trati náhodou vyjedou dvě tramvaje proti sobě, dojde k okamžitému přerušení dodávky elektrické energie a tramvaje nemohou dále pokračovat v jízdě.

„Kromě toho byl po této mimořádné události spuštěn audit bezpečnosti provozu na tramvajových tratích v celé Ostravě. Na jeho základě se dělají další opatření, jež mají za cíl eliminovat možná rizika v souvislosti s provozem kolejových vozidel," dodal ještě Albrecht.