Kamion uvízl v téměř metrové prohlubni. Zpět na silnici jej musely vyprostit hasičské speciály Mercedes Bizon a jeřáb AC 60 Demag. Dlažba se pod těžkým kolem propadla zřejmě v důsledku dlouhodobějšího vymletí podkladu.