„Nejčastějšími následky byla poranění dolních nebo horních končetin, v několika případech rovněž hlavy. Závažnost postižení se jevila vesměs jako lehká až středně těžká, pacienti byli po ošetření našimi posádkami většinou transportováni na úrazové či chirurgické ambulance spádových zdravotnických zařízení,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl. Jednoho ze zraněných – Poláka, který se nacházel na Karvinsku poblíž státní hranice –převezli naši zdravotníci v rámci příhraniční spolupráce do nemocnice v polském Cieszynu.

Na sněhu a ledu nepadali jen starší lidé, jak by se dalo očekávat. „Kluzký terén se stal příčinou úrazů pro všechny věkové kategorie. Zraněných nad šedesát let byla asi třetina, zbytek tvořili pacienti ve středním i mladším věku.

„Vzhledem k trvající sněhové pokrývce a předpovědi, podle které má sněhu nadále přibývat, by lidé na ulici měli počítat se zvýšeným rizikem uklouznutí a pádu. Potřebné je použít obuv s vhodnou podrážkou,“ uzavřel Humpl.