„Policisté budou kontrolovat, zda nejsou myslivci pod vlivem alkoholu. Dalším bodem kontroly bude platnost dokladů, které myslivci musí nosit u sebe. Jedná se o průkaz zbraně, zbrojní průkaz, lovecký lístek a platné pojištění,“ vysvětlila Soňa Štětínská z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Dodala, že budou policisté věnovat pozornost také přepravě zbraní na místo konání honů a také tomu, jestli myslivci na zvěř střílejí povolenou loveckou zbraní.

Zlobivým myslivcům při porušení zákona hrozí vysoké sankce. Pokud policisté zjistí, že je daný myslivec pod vlivem alkoholu, může dostat pokutu až do výše padesáti tisíc korun, a to podle zákona o střelných zbraních a střelivu. V případě, že bude přestupek opakován, mohou policisté zbrojní průkaz přímo odejmout.

„V plánu máme několik desítek kontrol na území Moravskoslezského kraje,“ řekla Štětínská s tím, že v loňském roce provedli příslušníci odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál sedmaosmdesát kontrol honů. Podařilo se jim při nich zkontrolovat přes tisíc tři sta hajných a také odpovídající počet zbraní. Kontrola objevila pouze tři přestupky. Jeden z nich byl vyřešen dohodou. U dvou myslivců zjistili policisté díky dechové zkoušce přítomnost alkoholu. Tito hříšníci byli za svůj přestupek nahlášeni správnímu orgánu. „Cílem kontrol, které jsou prováděny, je zvýšení bezpečnosti při honech. Myslivci si jsou plně vědomi postihů, které by je v případě zjištěných závad čekaly,“ dodala na závěr Soňa Štětínská.

MARTINA KOZIOLOVÁ