Největší část tvoří především rodiny s dětmi, ale i mateřské a základní školy, pro které je zdejší zoologická zahrada častým cílem výletů. „Chceme, aby děti u nás byly spokojeny, aby se nejen seznámily s tím, jak u nás zvířata žijí, ale aby si tu i pohrály, odpočinuly a zase se k nám rády vracely,“ shodují se zdejší zaměstnanci, pro které jsou děti významnou klientelou.


Právě pro malé návštěvníky je nyní v rámci programu Prazdroj lidem připraven projekt Dovybavení dětského hřiště o nové hrací prvky. „Dětský areál se nachází v atraktivní části zahrady na křižovatce několika tras u výběhu medvědů a u dětské zoo s domácími zvířaty, které si mají možnost děti přímo pohladit. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků a zejména rodin s malými dětmi však už hřiště neodpovídá současným požadavkům, a proto se je každoročně snažíme vylepšit o nové hrací prvky,“ představuje záměr Monika Ondrušová.

Pro děti a mládež připravuje ostravská zoo celou řadu akcí, výukových programů a přírodovědných vycházek včetně letní prázdninové školy. V poslední době se zaměřili také na pořádání speciálních akcí pro děti s handicapem a od roku 2005 zdejší pracovníci navštěvují s povídáním o zvířatech dětská oddělení ostravských nemocnic a domovy důchodců v kraji.

Zoo Ostrava, v níž nyní žije téměř patnáct set zvířat, je mimo jiné členem nejprestižnější Světové asociace zoologických zahrad a akvárií, která sdružuje více než dvě stě nejlepších zoo z celého světa.