Záměrem projektu je provozovat v prostorách obchodního centra Ještěr ve Frýdku-Místku kavárnu a vytvořit nácvikové pracoviště, kde budou na pozicích číšník-barman pracovat lidé s mentálním postižením či jiným handicapem, kteří chtějí aktivně řešit svou životní situaci. „Podporujeme tak maximální možné začlenění našich klientů do běžné společnosti, jejich soběstačnost, samostatnost i seberealizaci a snažíme se snižovat jejich závislost na pomoci jiných,“ říká Romana Bélová ze Slezské diakonie. Kavárna Empatie nebude typickou sociální službou, proto bude muset fungovat v rámci klasického tržního prostředí a být konkurenceschopná. Hosté tu najdou i další zajímavé a jedinečné služby, které přilákají širší veřejnost.

„Provozováním této kavárny chceme také působit osvětově na občany města a okolí - návštěvníky kavárny, kteří se dostanou do přímého kontaktu s lidmi s handicapem, a mohou tak získat představu o způsobu jejich života a jejich potřebách. Chceme tak odstraňovat předsudky a přispět k rozvoji společnosti, která bude schopna a ochotna dát více šancí handicapovaným lidem,“ říká vedoucí střediska Rút Romana Bélová. Kavárna Empatie je projektem Slezské diakonie, která je neziskovou organizací poskytující sociální služby, proto je velmi obtížné získat startovací kapitál na rozjezd provozu. Grant z programu Prazdroj lidem by měl přispět na zařízení a vybavení kavárny, aby se tu hosté i zaměstnanci cítili jako doma.

Celkové náklady na projekt: 1 787 000 Kč
Výše požadovaného příspěvku: 400 000 Kč
Formát pro DMS hlasování: DMS PLR4