Děti klub navštěvují pravidelně a dle svého zájmu se zaměřují na tyto hudební programy: Kouzelné klávesy (hra na klavír a keybord), Vesele se šesti strunami (kytara) a Hrajeme na zobcovou flétnu. „Jednotlivé hudební skupinky navštěvují děti přibližně stejného věku české i polské národnosti. Získají tu mimo jiné hudební dovednosti ve hře na vybraný hudební nástroj i ve zpěvu,“ vysvětluje autorka projektu a lektorka Iva Matýsková.

Klub rovněž vytváří technické a organizační podmínky pro zájmovou činnost dětí v oblasti hudby. Výukový program pro všechny věkové kategorie je zpracován na vysoké odborné úrovni a je poskytován na základě licenčního systému YAMAHA pro ČR.

„Zásada hudební školy YAMAHA zní: Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!,“ cituje Iva Matýsková, která má s výukou dlouholeté zkušenosti již z dob, kdy působila jako pedagožka na Základní umělecké škole. „Nabídka a obsah vyučovacích programů je atraktivní pro nejmenší děti, ale také pro mládež, případně dospělé zájemce,“ představuje činnost.

Hudební klub Akordika pořádá pravidelně koncerty pro rodiče, soutěže ve zpěvu lidových písní a ve hře na hudební nástroje, děti také vystupují při akcích pro veřejnost u příležitosti Dne matek, mikulášských besídkách a mnoha dalších.

Cílem projektu je poskytnout dětem a mladým lidem základní hudební vzdělání, rozvíjet jejich talent a tvůrčí schopnosti a umožnit tak aktivní využití volného času. Získané finanční prostředky budou použity na nákup hudebních nástrojů a úhradu nákladů na provoz hudebního klubu.

Celkové náklady na projekt: 187 000 Kč
Požadovaná částka: 92 000 Kč
Kód pro DMS: DMS PLR21
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!