Navštěvují ji děti s kombinovaným postižením, autismem, s těžší poruchou motorických funkcí a poruchami učení, ale i s vadami zraku řeči. Docházejí sem i děti, které vyžadují zvýšenou péči v důsledku opoždění, zdravotního oslabení nebo děti, které se hůře adaptují ve větším kolektivu. Krůček za krůčkem se tak podařilo vybudovat zařízení poskytující komplexní péči.

Zatímco dříve byly všechny děti pod jednou střechou, před třemi lety dostala Naděje do správy objekt bývalé mateřské školy na ulici K Hájku s rozlehlou zahradou. „Budova dnes slouží jako mateřská škola a máme zde i dvě třídy základní školy speciální pro děti s autismem, které potřebují uzpůsobený vzdělávací program. Navštěvují ji však i zdravé děti. Naším cílem je integrace těchto dětí do běžných škol a školských zařízení ihned, jakmile to dovolí jejich psychický a zdravotní stav," říká ředitelka zařízení Dana Zemánková.

Bývalá školka uprostřed sídliště, která byla postavena již v polovině sedmdesátých let, byla částečně rekonstruovaná, v posledních dvou letech se podařilo upravit i zahradu. „Rádi bychom nyní navázali na projekt Zkvalitnění sídlištního prostředí pro herní činnost dětí, který jsme díky grantu z programu Prazdroj lidem realizovali v loňském roce. Podařilo se nám vybavit zahradu houpačkami a průlezkami, které jsou hojně využívány nejen dětmi a žáky naší školy, ale v odpoledních hodinách i rodiči s dětmi z nejbližšího okolí. Nyní ji chceme dovybavit dalšími herními prvky a vytvořit zde relaxační kout a zahradní učebnu. Takto upravená zahrada bude sloužit dětem k poznávání živé i neživé přírody v průběhu všech ročních období a budeme ji využívat nejen k výuce, ale i k pohybovým, výtvarným a mimoškolním aktivitám,“ představuje projekt, který v programu Prazdroj lidem usiluje o hlasy občanů, ředitelka školy.

Celkové náklady na projekt: 230 000 Kč
Výše požadovaného příspěvku: 180 000 Kč
Formát pro DMS hlasování: DMS PLR20
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!