Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka
Kdy: od pátku 4. do neděle 6. října
Za kolik: dospělí 100 korun, děti nad 6 let, studenti, senioři 63+, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů platí vstupné 50 korun, děti do 5 let zdarma

Cílem festivalu je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými, a přispět ke zlepšení života a integrace do společnosti. Představí se i řada fondů, sdružení a neziskových organizací. V pátek a sobotu bude otevírací doba od 9 do 17 hodin, v neděli pak od 9 do 16 hodin.