Tento sportovní tým, složený z hráčů kopané a stolních tenistů, bude reprezentovat nejen Českou republiku, ale i město Ostravu na nadcházejících Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji. Je to vůbec poprvé v historii českého hnutí Speciálních olympiád, kdy se vrcholných světových her zdravotně postižených sportovců zúčastní kompletní fotbalový tým sestavený výhradně z hráčů jednoho fotbalového klubu. Jsou to „Medvědi“ ze Stacionáře Třebovice ostravského centra Čtyřlístek - Aleš Turlej, Ondřej Šuráb, Kamil Sasko, Zdeněk Přibyl, Tomáš Ujházy a Josef Kovář, které doprovázejí čtyři partneři, trenérka Iveta Herzogová a jako vedoucí týmu Vlasta Polová.

Stolní tenisty ostravského Čtyřlístku budou v Šanghaji reprezentovat Jarmila Kunderová a Jan Kubík. „Základy našeho klubu sjednocené kopané položili před několika lety trenéři Iveta Herzogová a Jindřich Herzog,“ vysvětluje vedoucí Stacionáře Třebovice Vlasta Polová. „Začínali v roce 1994 a od té doby v klubu vychovali řadu hráčů. Během let někteří odešli, protože přestali být našimi klienty, ale i díky nim se mezi těmi dalšími probudil velký zájem o kopanou a sport. Důležitý však byl také zájem a nadšení ze strany dospělých.“

Základ družstva tvoří celkem dvanáct hráčů, z nichž se pro Šanghaj vybírali ti nejlepší. Měřilo se jejich nasazení i poctivost přípravy. Pro všechny to byla samozřejmě veliká motivace. „Zdeněk Přibyl například kvůli naději na zařazení do reprezentačního týmu výrazně zhubl, jiní zase změnili k lepšímu své chování. Všichni, kteří jsou v klubu Medvědi, každý den poctivě trénují. Denně musejí uběhnout až 1500 metrů, ale s nadšením se k nim přidávají také ostatní naši klienti, aniž by byli nasazeni. Někteří z nich byli díky tomu zařazeni do atletického družstva. Takže vlastně úspěchy našich fotbalistů motivují ke sportu i ostatní klienty,“ uvedla Polová a na závěr dodala: „Není důležité, jaký kdo podává výkon, ale to, že vůbec něco dělá. Sport handicapovaných dětí a dospělých je především o vůli a vytrvalosti. Při sportovních soutěžích je vždy respektován handicap člověka a podle toho jsou také zařazováni do výkonnostních kategorií. Nikdo se proto nemusí cítit diskriminován, šanci na vítězství mají opravdu všichni.“

Tato slova se však samozřejmě netýkají pouze sjednocené kopané zdravotně postižených sportovců, ale i stolních tenistů. Ti ze Čtyřlístku patří totiž rovněž k republikové špičce a již mnohokrát nás úspěšně reprezentovali jak na nejrůznějších mistrovstvích v rámci České republiky, tak v zahraničí.