V hale míčových sportů TJ Mittal na Varenské ulici se od 16. do 18. dubna utkají reprezentanti z Brazílie, Kostariky, Chorvatska, Německa, Velké Británie, Řecka, Maďarska, Indie, Izraele, Itálie, Norska, Francie, Ruska, Srbska, Slovenska, Španělska a České republiky. Slavnostní zahájení akce, nad kterou převzal záštitu náměstek primátora statutárního města Ostravy Lubomír Pospíšil, je ve čtvrtek v 8.30 hodin. Boje za stoly v soutěžích jednotlivců i družstev budou začínat každý den v 9 hodin.

(dop)