A to pod vedením italského učitele Michela Quaranty žijícího dlouhé roky ve Švýcarsku, jež je nositelem 7. danu. Stejně jako Seagal. Akce se zúčastnili členové klubu jak z Čech, tak také ze Slovenska a Polska.

Seminář byl připomenutím 30 let trvající tradice v Ostravě, kdy začala cvičit první skupinka nadšenců shromážděna okolo Kamila Kozáka, současného vedoucího oddílu Sportovního klubu Policie Aikido Ostrava.

Již na počátku devátého století na císařském dvoře vznikly základy bojového umění, ze kterého později vzniklo aikido. Byly to metody úderů a tlaků na nervová centra ve spojení s páčením kloubů a využíváním pohybu útočníka. Aikido je založeno na myšlence neagresivity, jedná se o umění sebeobrany.