Někteří z nich osobně pamatují maratonce Františka Oheru, po němž město nový ovál mezi Porubou a Krásným Polem pojmenovalo. „Tito běžci byli zapojeni do projektové přípravy, také jsme

s nimi konzultovali jednotlivé cvičicí prvky, které trať doplňují. Řada z nich už tady i trénuje,“ uvádějí z magistrátu.

Oherův okruh tvoří směs pilin a písku s podkladem pro odvodnění a s dřevěnou obrubou. V okolí je rozmístěno pět hrazd, stejný počet překážek a laviček na posezení či čtyři lavice ke cvičení.