SmVaK Ostrava zároveň zvyšuje dodávky pro stotisícové město Jastrzebie Zdroj, které zásobuje pitnou vodou již od roku 2002. „Spolupráce s Polskem má u nás dlouholetou tradici. Pro polskou stranu jsou dodávky od nás ekonomicky výhodnější a pro naši firmu je prospěšný každý nový odběratel. Čím více vody vyrobíme a prodáme, tím efektivnější je náš provoz a umožní nám držet ceny na přijatelné úrovni,“ uvedl generální ředitel společnosti Miroslav Kyncl.

SmVaK Ostrava tak úspěšně naplňuje jeden ze strategických cílů majoritního vlastníka, španělské společnosti Aqualia, od jehož vstupu uplynul více než rok – rozšířit své působení mimo Moravskoslezský kraj a vybudovat tu významnou středoevropskou společnost s působností nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy. „Nejde však jen o dodávky vody, ale i získávání dalších provozovatelů a uzavírání provozních smluv s dalšími městy. Máme k dispozici tým kvalifikovaných odborníků. Byli jsme již v roce 1992 první privátní společností v České republice a dodnes na tom stavíme. Nikdy jsme nechtěli pouze kopírovat vývoj, ale vždycky být o krok vpředu,“ tvrdí Kyncl.

Vodárenská společnost, která dnes zásobuje vodou více než milion obyvatel v kraji, dlouhodobě drží ceny na nízké úrovni. Teplo a sucho posledních týdnů však zvyšuje spotřebu vody. Spotřeba v kraji roste i díky rozvoji průmyslové výroby. Neprojeví se to na ceně? „Podle zkušeností z předcházejících let o prázdninách a dovolených spotřeba vody zase klesne. Celková spotřeba se dnes už ustálila a činí zhruba polovinu toho, kolik byla před deseti lety,“ tvrdí Miroslav Kyncl. „Cenová politika tak, jak je nastavena, bude pokračovat i do budoucna a výkyvy počasí žádným způsobem cenu neovlivní,“ ubezpečil.

Jak dále uvedl, snahou SmVaK i jeho španělských majitelů je i nadále udržet nízké ceny vodného a stočného, které patří k nejnižším v republice. A jak hodnotí po roce dosavadní spolupráci s novými majiteli? „Podle mého názoru je zřejmé, že naši vlastníci mají zájem o dlouhodobé působení na českém vodárenském trhu a vidí zde příležitost k dalšímu růstu,“ uzavírá ředitel.