V téměř 140 prodejnách Plus po celé republice si mohou lidé vybrat z více než čtyř desítek druhů biopotravin. Soutěž bude zaměřena na znalosti spotřebitelů o biopotravinách a ekologickém zemědělství. Výherce získá víkendový pobyt na ekofarmě pro dvě osoby, na další čekají poukázky na nákup biopotravin řady BioBio v hodnotě od tří tisíc do sto korun. V průběhu Měsíce biopotravin se uskuteční po celé republice ochutnávky, prohlídky biofarem a další akce s cílem informovat veřejnost o biopotravinách a nadchnout ji pro zdravější životní styl.