Dobré hospodaření firmy je výsledkem progresivního systému řízení a zkušeností vyplývajících se začlenění společnosti do mezinárodního koncernu, řekl dnes generální ředitel SmVaK Miroslav Kyncl.

Oproti předpokladům se opět mírně snížily odběry vody. Mírně rostla spotřeba domácností, naopak meziročně méně vody dodala firma větším odběratelům. "I přes problémy způsobené teplým létem a malou vydatností některých menších vodních zdrojů se nám podařilo zajistit plynulé zásobování pitnou vodou," řekl Kyncl.

V prvním pololetí mírně pokleslo také množství odkanalizované vody od obyvatelstva i průmyslových firem, naopak podíl vyčištěné vody na ekologicky vyhovujících zařízeních se zvyšuje. Provozování kanalizačních sítí i čistíren odpadních vod bylo podle managementu v prvních šesti měsících letošního roku plynulé, bez závažnějších poruch nebo havárií.

Firma se musela vypořádat s dalším růstem nákladů. "Meziroční nárůst zaznamenaly zejména ceny povrchové i podzemní vody, pohonné hmoty, topné oleje a elektrická energie. Vzrostly také náklady spojené s likvidací odpadů a potřebami laboratoří," upřesnil Kyncl. Přesto se firmě dalšími úsporami v jiných oblastech a lepším využitím kapacit podařilo o čtyři procent zvýšit produktivitu práce.

Severomoravské vodovody a kanalizace zásobují vodou více než milion obyvatel regionů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, smluvně dodávají vodu pro města Ostrava, Hlučín, Studénka a další obce Moravskoslezského kraje i příhraniční oblasti Polska. Zajišťují také odvádění odpadních vod a jejich čištění ve více než 60 čistírnách odpadních vod. Majoritním akcionářem je od loňského dubna španělská společnost aqualia gesti ón integral del agua z holdingu Grupo FCC.