Po změně vlastníka je rekonstruovaná laboratoř už součástí společnosti aqualia infraestructuras - inženýring ze skupiny majoritního vlastníka. Podle mluvčí SmVaK Evy Špirochové je pracoviště zaměřeno na analýzu pitné, povrchové, podzemní a odpadní vody, rozbory vodárenských a čistírenských kalů a na vzorkování vod.

„Provádí základní chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory i speciální analýzy orientované například na těžké kovy, polychlorované bifenyly, pesticidy, polyaromatické uhlovodíky a další organické i anorganické látky, které se mohou vyskytovat ve vodě. Ročně zpracuje v průměru šest tisíc vzorků, z nichž asi čtvrtinu představují takzvané úplné rozbory, při kterých se vyšetřuje vzorek vody na více než devadesáti jednotlivých ukazatelů. Laboratoř pracuje nejen pro SmVaK Ostrava, ale i pro externí zákazníky, kterými jsou další vodárenské společnosti v rámci regionu, obecní úřady, firmy i soukromé osoby,“ upřesnila mluvčí. (lap)