„Cílem projektu ITP je modernizovat služby zaměstnanosti a pomoci zaměstnavatelům najít kvalifikovanou pracovní sílu. Uchazečům o práci a absolventům škol má projekt pomoci při dalším vzdělávání či rekvalifikaci. V kraji projekt realizuje krajská hospodářská komora, která spolupracuje s úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty.

„Na trhu chybějí některé profese, například ve strojírenství, stavebnictví, o které je zájem. Velkým problémem při získávání práce u zahraničních společností je i znalost jazyků. Předpokládá se, že investoři budou expandovat a potřebují kvalifikovanou sílu,“ upozornil Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které při projektu pomáhá.

Vedoucí Institutu trhu práce Petr Czekaj uvedl, že pro úspěch projektu je důležitá analýza současné struktury zaměstnanosti v regionu. Ta bude podkladem pro ministerstvo práce a sociálních věcí, aby navrhlo optimální model fungování služeb zaměstnanosti. „K další skupině aktivit pracovníků ITP patří vytváření regionálních partnerství všech subjektů na trhu práce, což povede k dosažení cíle projektu. Zatímco úřady práce řeší současnou situaci, náš projekt by měl systémově, dynamicky a v úzkém partnerství řešit trh práce i v dlouhodobé perspektivě, to znamená poptávku a potřebu kvalifikační struktury pracovníků firem,“ vysvětlil Czekaj.