Ředitel centra Zdeněk Karásek uvedl, že v rámci různých projektů lidé trénují rozvoj čtrnácti klíčových kompetencí, které jsou důležité pro uplatnění na trhu práce i v osobním životě. Těchto čtrnáct kompetencí bylo vybráno na základě průzkumu poptávky zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji a strategických dokumentů ČR a Evropské unie,“ upřesnil Karásek.