Nadace, která si dala cíl pomáhat vytvářet nová dlouhodobá pracovní místa, vznikla v roce 2000. Od tohoto roku díky podpoře pomoci vzniklo více než osm stovek pracovních míst. Fond podporuje fyzické i právnické osoby, které realizací svých projektů a díky fondem poskytnuté finanční pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa.

Fond působí v rámci Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje. Fond podporuje projekty, které vytvoří nová pracovní místa v oblasti služeb či výrob s veřejně prospěšným charakterem.