„Příprava projektů a komplexních dodávek na klíč je pro nás zásadní. Už při privatizaci v roce 2003 jsme jasně řekli, že v konstrukci a inženýringu vidíme budoucnost firmy. Personálně jsme tento úsek museli oživit. V současnosti má náš inženýring asi tři stovky lidí, další desítky odborníků s námi spolupracují na vysokých školách a ve výzkumných ústavech,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Vítkovic Jan Světlík. Inženýring strojírenského holdingu se specializuje na osm oborů, které respektují osm produktových linií a jejich rozhodující sériové produkty.