„Na výjezdním školení se musíme dohodnout, jaké požadavky budou pro nás nejdůležitější. Očekávám, že jednání budou určitě náročná, abychom udrželi některé závazky vedení firmy, které platily v minulém období,“ poznamenal místopředseda hornických odborářů Krečmer.

Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava platnost stávající kolektivní smlouvy vyprší až koncem příštího roku. „Budeme ale jednat o mzdových podmínkách. Očekávám, že návrhy si vyměníme určitě v souladu se zákonnou lhůtou. Ta je šedesát dní před koncem roku, možná už si ale návrhy vyměnímě ke konci října,“ upřesnil předseda podnikové odborové rady Leopold Laskovský.

V oelářském gigantu existují od září letošního roku dvě odborová sdružení. K původní Podnikové odborové radě Odborového svazu Kovo přibyli odboráři z dříve sedmi samostatných organizací, kteří založili vlastní Sdružení základních organizací. „Do konce října budeme diskutovat o návrhu v oblasti mzdové části kolektivní smlouvy. Nevidím jako překážku, že máme ve firmě dvě sdružení. Důležité je, že obě jsou členy odborového svazu Kovo. Nic dramatického bych v tom nehledal. Například v sousedním Polsku působí v rámci jedné společnosti odboráři z osmadvaceti svazů,“ dodal Laskovský.

Počty zaměstnanců, které v ostravské huti odboráři zastupují, se promítly i do složení vyjednávacích týmů. V tom bude mít podniková odborová rada dva členy a nedávno vzniklé odborové sdružení o jednoho zástupce více.

Ve společnosti Vítkovice holding by měla podle mediální zástupkyně firmy Evy Kijonkové jednání o kolektivní smlouvě začít koncem října. „Tříletá kolektivní smlouva platí až do roku 2009. Upřesnění v oblasti mezd začnou odboráři a vedení projednávat koncem tohoto měsíce. Budou probíhat samostatně v jednotlivých dceřiných firmách společnosti,“ dodala mluvčí Vítkovice Holding Kijonková.

Už v průběhu minulého měsíce zahájili kolektivní vyjednávání v Třineckých železárnách. V této společnosti mají rovněž podepsánu tříletou kolektivní smlouvu na léta 2007 až 2009. Dohoda pro letošní rok zajišťovala více než pěti tisícovkám zaměstnanců pětiprocentní nárůst mezd.