Zástupci Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, stejně jako představitelé obcí a euroregionu, podnikatelských subjektů a dalších organizací v lázních hledají recepty na příliv nových turistů. Hlavním tématem konference je rozvoj Jesenicka a užší spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu. Účastníci se také zaměří na možnosti čerpání prostředků z evropských fondů.

Konference je součástí projektu Kraj mnoha barev a příležitostí, který byl podpořen v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl 2006 ze společného regionálního operačního programu (SROP). "Jeseníky jsou pro turisty ideální oblastí. Tak vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu najdete málokde," říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast cestovního ruchu Pavel Drobil. "Zatím však chybí efektivita. Podobná pracovní setkání a diskuse jako v Karlově Studánce pomohou k jejímu zvýšení. Kraj určitě podpoří každý rozumný návrh a zajímavý projekt, který povede k vybudování nových atraktivních lokalit a získání dalších turistů," zdůrazňuje náměstek Drobil.

Iniciátorem a garantem konference je Euroregion Praděd, mezi jehož členy patří také Rýmařov. Podle jeho starosty města Petra Kloudy by měla akce pomoci k pojmenování problémů, které rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách brzdí. "Patří mezi ně například stále malá provázanost veřejné a podnikatelské sféry. Chybou je také, když se obce zaměřují na izolované akce. Jeseníky by se měly propojit uceleně," upřesňuje starosta Rýmařova.

"Oblast potřebuje třeba propagaci jako celek, aby turista věděl, kde se co děje. Jaké možnosti a služby na něj čekají," doplňuje Petr Klouda.