Úřad ale ukončil správní řízení o zastavení hornické činnosti v podzemí dolu ČSA, neboť se ukázalo, že OKD nedostatky odstranila, řekl dnes šéf ostravského báňského úřadu Libor Hroch. "Na základě pozitivních výsledků kontrol bylo rozhodnuto o zastavení řízení, což znamená, že organizace může nadále vykonávat svou hornickou činnost v podzemí dolu ČSA," řekl.

Hospodářské noviny v říjnu napsaly, že kontroloři po posledních dvou smrtelných úrazech našli na 60 různých bezpečnostních závad a porušení předpisů. Dva horníci zahynuli v dole ČSA na přelomu července a srpna v rozmezí dvou týdnů; jednoho přimáčkla automaticky otevíraná vrata, druhý si poranil hlavu při manipulaci s dopravníkovým pásem.

Podle Hrocha báňský úřad v Ostravě uskutečnil několik kontrol, jedna velká kontrola byla ze strany pražského báňského úřadu, která trvala celý týden. "Když se posoudily výsledky jednotlivých kontrol, tak bylo konstatováno, že organizace nedostatky odstranila a že je záruka, že stav se nebude dále zhoršovat, ba naopak," dodal Hroch. Podle mluvčí OKD Věry Breiové prováděly orgány Státní báňské správy na Dole ČSA kontroly od konce letošního srpna.