K jejich dalšímu rozšíření a zlepšení pozic na trhu chce přispět také společnost Makro Cash & Carry ČR, která chce malým obchodníkům, z nichž většina jsou její zákazníci, pomoci v souboji s velkými obchodními řetězci. Jednou z cest k zákazníkům je kromě specializované nabídky zboží i úprava vzhledu prodejny.

„Malí obchodníci často nemají možnost ani prostředky k získání aktuálních informací o trendech v nezávislém maloobchodu či o vzhledu prodejen. S tím jim budeme pomáhat,“ uvedl generální ředitel společnosti Makro Cash & Carry ČR Martin Dlouhý. Společnost totiž připravila projekt, v jehož rámci představí vzorové prodejny, které mají posloužit jako inspirace pro majitele menších prodejen.

„Vzorové obchody pěti našich registrovaných zákazníků budou přestavěné a upravené podle moderních poznatků o prodeji,“ informoval Dlouhý. Makro zároveň připravilo výukový program pro majitele obchodů a poradenství zaměřené na využití letáků, volbu sortimentu či uspořádání prodejny. „Cílem je pomoci těmto malým firmám obstát ve vysoce konkurenčním prostředí, a to nejen na základě cenové politiky, ale zejména z pozice diferenciace,“ podotkl Dlouhý.

Menším českým obchodním firmám se v posledních několika letech daří lépe a také jich přibývá. „Demografické trendy, jako je stárnutí populace a zmenšování průměrné velikosti rodiny, vytvářejí zákaznické skupiny, kterým vyhovuje hustá síť menších prodejen,“ uvedl analytik společnosti Incoma Research Zdeněk Skála. Navíc zákazníci začínají být s rostoucí životní úrovní vybíravější. Raději koupí dražší a čerstvější maso u řezníka, než v anonymních hypermarketech. Také pro lahůdky zamíří častěji do specializovaných prodejen a rostoucí oblibu malých pekáren s voňavou nabídkou jak od babičky není třeba připomínat.