Pro čtyřčlennou rodinu to znamená, že za vodu zaplatí za rok vprůměru o856korun více nežletos.

Cena vody se zvyšuje hlavně kvůli zdražování elektrické energie, zvýšení daně zpřidané hodnoty zpěti na devět procent a kvůli investicím do vodohospodářské infrastruktury. Právě proto zdražilo více stočné než vodné. „Mnohem více peněz potřebujeme dát na kanalizace,“ vysvětlil generální ředitel Ostravských vodáren a kanalizací Antonín Láznička.

Aby společnost splnila požadavky směrnice Evropské unie na odvádění a čištění odpadních vod, bude muset investovat do roku 2010asi 1,5miliardy korun. Vedení společnosti přitom věří, že až osmdesát procent nutných investicí se jim podaří získat zfondů Evropské unie. Na území Ostravy je například stále ještě 29míst, kde odpadní vody nejsou čištěny a vytékají na louky, do potoků, ale ido řeky Ostravice a Odry. Rekonstrukcí také musí projít ústřední čistírna odpadních vod vOstravě-Přívoze. Ta přijde na asi 310milionůkorun.

Rostoucí cena vody má vliv na to, že se lidé snaží vodou stále více šetřit. Zatímco loni spotřeboval obyvatel Ostravy 115litrů vody denně, letošní průměr se pohybuje kolem 109litrů. Pro porovnání– vroce 2000spotřeboval obyvatel Ostravy odvaadvacet litrů vody denně více. Spotřeba vody klesá iuostravských firem. „Mlékárna Kunín a pivovar Ostravar jsou jediné dva podniky, které mají mírně vzestupnou tendenci ve spotřebě,“ podotkl Láznička.

Také letos společnost řešila několik případů, kdy se lidé nelegálně připojili kvodovodnímu řadu a odebírali vodu načerno. „Například vHeřmanicích se místní fotbalisté načerno napojili na podzemní hydrant a pitnou vodou zalévali hřiště,“ řekl Láznička.