Jaké chyby lidé nejčastěji při nákupech vpředvánočním shonu dělají?

Lidé dělají chyby při nákupech nejen vpředvánočním shonu, ale po celý rok. Často si neuvědomují, že vpřípadě, kdy nakupují vtakzvaném kamenném obchodě, nemají ze zákona nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz jen ztoho důvodu, že špatně odhadli velikost dárku nebo zdůvodu, že knarozeninám či pod stromeček dostali žehličku nejen od babičky, ale iod tetičky.

Jaká je tedy možnost nevhodný dárek vrátit?

Některé obchody tuto možnost výměny zboží či jeho vrácení vurčité době umožňují. Jedná se však oslužbu spotřebitelům, která je nad rámec jejich zákonných povinností. Proto doporučuji, pokud lidé nakupují jako dárky zboží, ukterého si nejsou zcela jisti velikostí nebo vhodností, ptát se na nadstandardní služby a zvolit obchod, který tuto výměnu spotřebitelům umožňuje.

Můžete uvést příklad nějakého „zpackaného nákupu“, který jste řešila ve svépraxi?

Dá se říci, že řešení, jak říkáte zpackaných nákupů, je unás vporadně na denním pořádku. Vypadá to většinou podobně– spotřebitel si zakoupí vobchodě zboží, doma ho znovu vyzkouší, zjistí, že mu nesedí nebo nevyhovuje barva, velikost, provedení. Druhý den jde zboží vrátit, ale prodávající mu sdělí, že pokud zboží nevykazuje vadu, vrátit ho nelze. Vlepším případě nabídne vceně zboží výběr zboží jiného. Vtakovém případě musí být zboží vpůvodním stavu ivpůvodnímobalu.

Aco když člověk zjistí, že má zboží vadu?

Vtom případě má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu zceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Musí se výrobek ivtomto případě vracet vpůvodnímobalu?

Postup je jiný. Prodávající totiž odpovídá spotřebiteli za vady, které se na zboží projeví vzáruční době. Záruční lhůta uspotřebního zboží je 24měsíců a vpřípadě výskytu vady na výrobku má spotřebitel právo věc reklamovat. Reklamace musí být vyřízená do 30dnů, po překročení lhůty má spotřebitel nárok na výměnu věci nebo vrácení peněz. Záruční doba se prodlužuje odobu vyřizování reklamace. Zboží můžeme reklamovat ibez původního obalu. Nákup zboží musí spotřebitel při reklamaci nějak dokázat. Nejjednodušší je mít paragon. Prokázat nákup však lze ijinými doklady, např. výpisem zúčtu při platbě kartou, záručním listem, čestným prohlášením.

Co nákupy přes internet– na co při nákupech tímto moderním způsobem myslet? Co má dělat člověk, když doma zjistí, že je výrobek vadný nebo jiný, než byly jeho představy?

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, tedy třeba ipřes internet, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14dnů od převzetí. Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku dále doporučuji spotřebiteli zjistit si před uzavřením smlouvy alespoň tyto informace– cenu zboží nebo služby a zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, náklady na dodání, způsob platby, dodání nebo plnění, doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena vplatnosti, náklady na použití komunikačních prostředků nadálku.

Setkala jste se vposlední době snějakými nešvary ufirem a obchodníků?

Velkou bolestí je právě vyřizování reklamací. Reklamace včetně opravy musí být vyřízena nejpozději do 30dnů od jejího uplatnění. Nicméně prodávající má povinnost oreklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do lhůty tří dnů se nepočítá nutná doba kodbornému posouzení vady. Bohužel řada podnikatelů si je vědoma pouze toho, že na reklamaci mají 30dnů. Při opětovné reklamaci, když má výrobek dvě a více stejných vad či tři a více různých vad, může spotřebitel žádat výměnu zboží za stejné nebo odstoupení od kupní smlouvy. Ajelikož itoho jsou si prodávající vědomi, setkáváme se stále častěji spřípady, kdy spotřebiteli jsou první dvě reklamace stejné vady uznány, ale třetí reklamace stejné vady, kdy už má nárok na výměnu nebo odstoupení, je zamítnuta.