„Připadá mi to, že malí podnikatelé jsou pro stát skupinou, okterou nemá absolutně zájem. Přitom pořád všude slyším otom, jak jsou pro republiku nepostradatelní. Podmínky se ale spíše rok od roku zhoršují. Některé nové úpravy nám sice umožní ušetřit pár tisícovek, kvůli dalším změnám to ale státu dvojnásobně vrátíme. Přežívám se svou živností opravdu změsíce na měsíc. Počítám každou korunu. Za poslední rok jsme itak museli snížit počet lidí vnaší provozovně opolovinu. Zbyli jsme dva,“ posteskl si živnostník zcentra města, který chtěl zůstat vanonymitě.

Zároveň dodal, že stále častěji zvažuje možnost odejít zpodnikání a nechat se někde zaměstnat. Podle něj se přitom počet zakázek nesnižuje. „Jestli ty změny přinesou někomu užitek, tak jedině těm velkým firmám. Nám rozhodně ne. Podnikám už dlouhá léta, opravdu je to rok od roku horší,“ dodal dále

„Ktomu je třeba přidat idalší věc, která je pro živnostníky hodně podstatná. Ve svém okolí bych vypočítal na prstech jedné ruky ty, kteří si dovolili jít na nemocenskou. Ty dávky jsou vpřípadě živnostníků tak nízké, že si ji opravdu dovolit nemohou,“ dodal další drobný podnikatel.

Obdobný názor má izástupce další ostravské větší firmy, jejíž obrat se pohybuje kolem sta milionů ročně. „To číslo vypadá na první pohled velmi slušně. Změny, které platí vdaňovém systému od letošního roku, nám ale rozhodně nepomohou. Naopak. Podle mého názoru to opět povede ktomu, že podnikatelé budou hodně přemýšlet nad tím, jak a co obejít, aby státu zase nenasypali peníze navíc. Vůbec se mi to nelíbí a jsem zklamaný,“ dodal zástupce další ostravskéfirmy.

Ipodle odborníků, kteří se daněmi zabývají vpraxi, nově zavedený způsob vaplikaci lineární sazby daně znevýhodňuje skupinu poplatníků snízkými a středními příjmy, kteří loni své příjmy nebo jejich převážnou část zdaňovali sazbou dvanáct procent. Unich se nově zavedená jednotná sazba patnáct procent projeví negativně. „Naopak přinese výhody pro poplatníky středně a zejména vysokopříjmové, jejichž základ daně byl vletech předcházejících vrozhodující míře zdaňován sazbami vyššími, to znamená devatenácti, respektive pětadvaceti a dvaatřiceti procenty,“ uvedl odborník, který se změnami vdaňovém systému setkává vpraxi.

Vzniklé rozdíly jsou kompenzovány především uplatněním zvýšené základní slevy, popřípadě uplatněním ještě dalších slev na dani za předpokladu vzniku zákonného nároku na jejich odečet od daně zpříjmů. Změny také nově rozšiřují základ daně osociální a zdravotní pojistné placené zaměstnancem izaměstnavatelem (takzvaná superhrubá mzda). Zároveň ale byla zrušena možnost odečtu tohoto pojistného od základu daně uosob samostatně vydělečně činných.