Zaměstnancům ArcelorMittal Ostrava ijejí dceřiné firmy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava vzrostou vroce 2008průměrné mzdy o6,5procenta a vzávislosti na plnění plánu hospodářských výsledků se mohou ještě zvýšit odalších až 2,7procenta. Průměrný plat vArcelorMittal Ostrava tak letos přesáhne 28tisíc korun. „Sjednaný dodatek ke kolektivní smlouvě zachovává vplném rozsahu sociální výhody, garantuje solidní mzdový růst a umožňuje další spolupráci vedení se zaměstnanci a odborovými organizacemi,“ uvedl Josef Buryan, výrobní ředitel a místopředseda představenstva společnosti ArcelorMittal Ostravaa.s.

ArcelorMittal je největší hutní firma vČeské republice, patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Dohromady sdceřinými společnostmi zaměstnává 10,3tisícovky lidí.Břetislav Lapisz