Semináře trvají dvě hodiny a lidé by se na nich měli pomocí praktických ukázek naučit, jak lze rychle najít všechny potřebné informace okonkrétním finančním úřadě či novinkách vlegislativě. Nejdůležitější součástí semináře je vysvětlení a předvedení elektronického podávání písemností pro finanční úřady. Inteligentní formuláře například kontrolují, zda jsou údaje vdaňovém přiznání formálně správné a jestli jsou všechny řádky vyplněné.

Lektoři zfinančního ředitelství na semináři také informují ozpůsobech vyřízení zaručeného elektronického podpisu či omožnostech zřízení daňové informační schránky. „Současně veřejnosti na praktických ukázkách předvádějí, jak si kdokoliv může nechat zasílat automaticky na e-mail novinky české daňové správy zoblastí, které jej zajímají,“ uvedla mluvčí Finančního ředitelství vOstravě Petra Homolová.

Bezplatné semináře probíhají vkraji od počátku roku a dosud se jich zúčastnily více než tři stovky zájemců. Další seminář je naplánován na úterý 19.února na Finančním úřadě vProstějově a ve čtvrtek 21.února se bude konat na Finančním úřadu vOpavě.