„V rozpočtu Fondu na letošní rok je na podporu v rámci programu Panel vyčleněno zhruba půldruhé miliardy korun. To je takový objem peněz, který nám zřejmě až do konce roku nevystačí. I proto ministr pro místní rozvoj jedná o možnostech navýšení těchto prostředků,“ uvedl ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner.

Podle něj by ale v nejbližší době nemělo hrozit pozastavení programu, ke kterému kvůli nedostatku financí přikročil SFRB loni v říjnu.

Podle Wagnera také ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh novely, která by měla přinést jednak některé změny technického charakteru, zároveň by měla ale vyměřovat výši státní podpory v rámci programu Panel v závislosti na rozsahu rekonstrukce a míře zateplení paneláků, které jejich vlastníci připravují. „Smyslem diferenciace je více motivovat investory k co nejširší rekonstrukci a prodloužení životnosti panelových domů. Stejně tak i k co možná nejdokonalejšímu zateplení a dosažení maximálních možných úspor na energiích. V těchto dnech probíhají jednání v komisích Legislativní rady vlády. Až pak bude materiál zařazen na pořad jednání vlády. Pořád platí, že účinnost novely nelze očekávat dříve než v červnu 2008,“ dodal ředitel SFRB.

Na rozdíl od minulých let, kdy byla vlastníkům domů poskytována podpora ve výši až do čtyř procent z úroků z úvěrů, mohou letos počítat s podporou do výše dvou procent.

V prvních pěti letech realizace programu Panel byly v rámci celé republiky čerpány částky mezi dvěma sty až třemi sty miliony korun ročně. V roce 2006 však zaznamenal Panel prudký rozmach. Státní fond rozvoje bydlení profinancoval na dotaci úroků z úvěrů 1,6 miliardy korun. V roce 2007 vystačilo půldruhé miliardy pouze na pololetí. Zvýšené náklady, které už stát nestačil pokrýt, byly také hlavním důvodem pro loňské pozastavení příjmu žádostí na úhradu části úroků z úvěrů v rámci programu Panel u Českomoravské záruční a rozvojové banky.