Za období duben 2007 až duben 2008 tvořily nesplacené závazky spotřebitelů téměř sedmdesát procent všech pohledávek, které eCentre zobchodovala. Leasingové smlouvy v problémových pohledávkách tvořily více než pětinu, hypoteční úvěry osm procent a zbývající podíl pak připadal na obchodní úvěrové pohledávky.

Odborníci společnosti, kteří připravují všechny informace o obchodovaných pohledávkách potřebné pro jejich prodej a znají strukturu delikventních dluhů, míní, že lidé stále nejsou schopni spočítat, zda budou schopni své úvěry splácet. Domácnosti někdy dokonce i vědomě přeceňují vývoj svých finančních možností.

„Na velkém procentu nesplacených spotřebitelských úvěrů se určitě projevuje i fakt, že před koncem roku nebo nyní před dovolenými jsou spotřebitelské úvěry nabízeny jako jeden z nejdostupnějších finančních produktů na trhu,“ doplnil Vítězslav Grygar, ředitel eCentre.

Tato společnost nabízí službu elektronického výběrového řízení nejen pro proces postoupení delikventních pohledávek, ale také pro nákup elektřiny a rovněž jako servis zdravotnickým zařízením pro zvýšení efektivity při nákupech materiálu, léčiv, potravin i energií. Klienty eCentre tak jsou nejen finanční instituce, ale také veřejná správa, zdravotnická zařízení a privátní průmyslový sektor.