Společnost také počítá se zvýšením obratu z loňských 10,1 miliardy korun na 18 miliard v roce 2013. Laurent Barrieux, generální ředitel všech filiálek Dalkie v ČR, uvedl, že firma chystá akvizice v dalších patnácti městech republiky a bude se snažit prosadit nejen v oblasti výroby a distribuce tepla a elektřiny i dalších energetických služeb, ale také při dodávkách chladu a klimatizačních zařízení.

Ředitelka firmy pro lidské zdroje Eva Tmejová uvedla, že společnost prochází částečně generační obměnou. V nejbližších pěti letech dosáhnou věku pro odchod do starobního důchodu asi čtyři stovky zaměstnanců. Máme připraven program, který nám umožní tyto lidi z různých provozů a úseků nahradit. Nechceme ale ani ztratit kontakt s budoucími seniory, kteří dlouhá léta ve firmě pracovali,“ dodala Tmejová.