„V prvním čtvrtletí letošního roku všechny inspektoráty kontrolovaly prodej autodoplňků i nabídku a prodej mobilních telefonů. Internetové obchody byly kontrolovány, zda vybrané výrobky splňují požadavky dané zákonem o ochraně spotřebitele a zda odpovídají technickým požadavkům, schvalování a povinnému značení. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo provedeno celkem šestasedmdesát kontrol, závady byly zjištěny v šestapadesáti provozovnách,“ uvádí se ve zprávě České obchodní inspekce (ČOI).

Mezi prohřešky prodejců patřilo například uvedení nesprávných informací v obchodních podmínkách, neposkytnutí správných údajů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace. Někteří prodávající také neinformovali spotřebitele o konečné ceně výrobků, chyběly například náklady na dodání zboží. „Další prodejce nesplnil povinnost informovat spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy. U některých výrobků byly návody pouze v cizím jazyce, chyběly také údaje o dovozci, popřípadě dodavateli i informace o složení materiálu u textilních výrobků,“ informuje ČOI.

V dalších měsících se chtějí obchodní inspektoři zaměřit na kontrolu prodeje letenek, včetně uvádění úplných cen. Pokračovat budou i v kontrolách prodeje padělků.