Do projektu se už zapojila automobilka Tatra, Biocel Paskov, Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava či ČEZ, Zákaznické služby. Tam všude mohou studenti nasbírat cenné zkušenosti. „Impulsem ke zřízení inkubátoru bylo především to, aby minimálně deset procent nejtalentovanějších studentů oboru Ekonomika podniku neodcházelo ze školy pouze s teoretickými znalostmi, ale aby mohli svůj potenciál rozvinout na řešení konkrétních problémů v podnicích a zvyšovat si tak svou cenu na trhu práce,“ říká vedoucí katedry Zdeněk Mikoláš.

Studenti nejprve projdou výběrovým řízením na katedře podnikohospodářské a následně ještě výběrovým řízením v podniku, ve kterém budou získávat praktické zkušenosti. Řádově jednu třetinu akademického roku pak tráví ve vybraném podniku a dvě třetiny nabýváním teoretických znalostí na vysoké škole. Nejprve vykonají rychlé kolečko po jednotlivých odděleních, aby si udělali představu, jak daný podnik funguje, a následně zůstávají na jednotlivých útvarech několik dnů. Poznají tak lépe i firemní kulturu a nové informace z oblasti, ve které se nejlépe orientují, poté zpracovávají diplomovou práci.

První studenti absolvovali inkubační program už v letošním školním roce. Od promocí si tak odnesli nejen diplom, ale také certifikát o absolvování dlouhodobé praxe podepsaný generálním ředitelem podniku a rektorem VŠB-TUO.