Podmínkou získání finanční podpory je pořízení nejméně tří včelstev, tří úlů s příslušenstvím nebo včelařských potřeb a dalších pomůcek potřebných k této činnosti. Moravskoslezský kraj poskytuje dotace ve výši 75 procent vynaložených nákladů zaplacených v období od 1. ledna do 15. července 2008. Za včelaře začátečníka je v tomto programu považována fyzická nebo právnická osoba, která včelstvo nevlastnila do 31. prosince 2007, ale ke dni podání žádosti včelstvo vlastní. Žadatelé mohou získat jednorázový příspěvek ve výši nejméně tří tisíc korun, vrchní hranice je 15 tisíc.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 15. července 2008. Kontaktní osobou programu je Jana Bezděková na odboru životního prostředí a zemědělství. Telefon na ni je 595 622 530, e-mail: jana.bezdekova@kr-moravskoslezsky.cz

Termín uzávěrky je 15. července 2008. Další informace k této dotaci lze najít na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odkaz veřejná správa, sloupec, životní prostředí.