Informovala o tom mediální zástupkyně společnosti Eva Kijonková. Důvodem je podle ní fakt, že akcie, které měl David Beran podle dosud jediného pravomocného rozhodnutí vydat Janu Světlíkovi, stále leží v úschově soudu. „Mimo to ale pan Beran dále poškozuje firmu, když tvrdí, že společnost Vítkovice Holding nemá platně zvolené představenstvo a údajně míří do likvidace. Na tato lživá tvrzení jsme připraveni reagovat, protože nám opakovaně působí značné potíže v obchodním styku,“ uvedl předseda představenstva Vítkovice Holding Světlík a dodal, že v představenstvu kromě něj platně zasedají Jaromír Šiler a Jerzy Koscielniak.

Příslušné právní kroky proto Vítkovice Holding učiní podle Kijonkové ještě tento týden. „Pan Beran není držitelem akcií společnosti Vítkovice Holding od lednového pravomocného rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze,“ dodala Kijonková.

O vlastnická práva ve Vítkovice Holding se vede řada sporů, kterou podle mediální zástupkyně spustilo v roce 2005 prohlášení Berana a Petra Novotného, že akcie byly prodány skupině KKCG Karla Komárka. Světlík tehdy celou transakci zpochybnil. Zúčastněné strany od té doby řeší mimo jiné také spory o možnost odkupu akcií.