Agentura pro regionální rozvoj (ARR) v loňském roce zvýšila své výkony o necelých pět procent na 6,1 milionu korun. „Přestože agentura především podporuje rozvoj regionu a za uplynulý rok 2007 obsloužila více než čtyři desítky investorů, vytvořila dokonce také mírný zisk 730 tisíc korun. To je vzhledem k nekomerčnímu charakteru agentury a podpoře regionálního rozvoje pozitivní výsledek,“ uvedl Pavel Drobil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, který současně zastupuje kraj jako akcionáře ARR.

Agentura pro regionální rozvoj loni pracovala mimo jiné jako poradce při přípravě tří stovek nových projektů v šesti oblastech kraje a zpracovala strategické plány rozvoje měst Opavy a Kopřivnice. Iniciativa InOva, kterou agentura založila a vede, kromě toho s pomocí partnerů připravila čtyři projekty pro podporu inovací v regionu v celkové hodnotě přes miliardu korun. V oblasti poradenství, průzkumů a analýz se agentura také intenzivně zabývala dopadem investice Hyundaie na region.

„Podstatné byly také naše aktivity bezprostředně navazující na marketing Moravskoslezského kraje. To znamená především řízení iniciativy ForTech, která se stará o to, aby v regionu rostl počet technicky vzdělaných lidí nejen pro nově příchozí, ale i tradiční průmyslové podniky,“ doplnila generální ředitelka agentury Pavla Břusková. Proti minulým letům je zásadní novinkou v činnosti agentury změna struktury akcionářů. Zatímco do roku 2007 byla agentura ze třiceti procent vlastněna Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, loni se oba akcionáři dohodli na převodu podílu ministerstva do vlastnictví Moravskoslezského kraje. Tento krok byl úspěšně dokončen letos v červnu a ARR, stoprocentním vlastníkem je tak už Moravskoslezský kraj.

Agentura pro regionální rozvoj je v rámci veřejné služby pro podporu investic a rozvoje tohoto regionu v pravidelném kontaktu s téměř dvěma stovkami zahraničních investorů a asi půl tisícovkou moravskoslezských firem. V databázi RealData je už více než stovka developerů, realitních kanceláří, soukromých vlastníků nemovitostí, firem, správců a vlastníků průmyslových zón i projekčních kanceláří a stavebních společností. Databáze je současně partnerskou sítí, tedy propojením nabídky, poptávky a služeb na realitním trhu v oblasti realit v rámci Moravskoslezkého kraje.