Podle studie Trend Report, vydávané Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí, dochází také k expanzi kancelářského trhu z hlavního města do regionů. „Hlavním motivem jsou například nižší mzdy a zároveň kvalitní infrastruktura, přítomnost univerzit, zajišťujících vzdělané pracovníky, a v neposlední řadě také vládní pobídky a dotace. Trh kanceláří se tak dostává čím dál častěji do hledáčku realitních poradenských firem. Administrativní projekty v regionálních centrech typu Brna, Ostravy či Plzně jsou v současnosti podle studie na kvalitativně stejné úrovni jako v Praze,“ uvádí se ve studii.

Podpora investičních projektů zahraničních i domácích investorů a pomoc místních úřadů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zvyšují úvěrovou důvěryhodnost města spolu s kvalitní infrastrukturou, činí z Ostravy nejen výhodné místo pro založení firmy, ale i pro investiční aktivity. Důkazem toho, že práce v Ostravě je lákavá, může být i působení zahraniční expertů ve vedení velkých firem, jako například Dalkia ČR, OKD, RPG Real Estate, Hotel Imperial a další.

Ostrava má podle studie výhodnou tranzitní polohu, protože se nachází v průmyslové oblasti těsně u hranic s Polskem a Slovenskem. „Motorem rozvoje v Ostravě a okolí jsou tak investoři, kteří nejen vytvoří pracovní místa, ale také vyžadují dodavatelské služby. Díky tomu se nejen v Ostravě, ale i celém kraji výrazně zvyšuje poptávka po nových pracovnících a následně i snižuje nezaměstnanost,“ uvádí se ve studii.