Automobilku Tatra čekají změny. Mezi kroky, které mají pomoci vyrovnat se s následky světové finanční krize, patří snížení mzdových nákladů, režijních výdajů a zrychlení vývoje nových produktů. Cílem těchto opatření mají být vyšší výnosy, které vykompenzují očekávané poklesy odbytu na některých trzích. „Chceme udělat vše pro to, abychom ochránili budoucnost Tatry, která je i nadále světlá, a to i přes to, že některé kroky budou bolestivé,“ vyjádřil k opatřením předseda představenstva a generální ředitel společnosti Tatra Ronald Adams. Zároveň dodal, že i navzdory krizi očekává společnost jistý zisk. „Věřím, že kroky, které nyní podnikáme, zajistí Tatře ziskovost i pro rok následující,“ hodnotil Adams.

Oproti červnu, kdy pracovní síla společnosti tvořila 4397 lidí, snížilo dosud vedení mzdové náklady o 20 %. Tento úbytek však tvořili zaměstnanci, kteří odcházeli do důchodu, měli pracovní smlouvy na dobu určitou nebo byli z řad studentů a vraceli se zpátky do škol. „Počet zaměstnanců jsme dokázali snížit tak, že pro nadbytečnost odešlo pouze necelých čtyřicet kmenových zaměstnanců Tatry,“ sdělil Adams s tím, že na konci roku bude pro společnost pracovat 3708 lidí a v prvním čtvrtletí se má stav zaměstnanců ustálit na cifře 3574.

Mezi další plánované kroky pak patří zkrácení měsíční pracovní doby. Ve většině úseků společnosti tak budou zaměstnanci pracovat jen tři týdny v měsíci namísto čtyř. To sníží mzdové náklady o dalších 8 až 10 procent. Opasky si však utáhnou také členové vrcholového managementu včetně Ronalda Adamse, kteří budou během období kratší pracovní doby pobírat o 10% nižší výplaty.

Úbytek zaznamenají také režijní náklady, které jsou pro příští rok naplánovány o 28 % nižší. Omezení je však u dílčích výdajů různé. Například náklady na výzkum a vývoj nových výrobků nedosáhly příliš výrazného snížení. „Náklady můžeme omezovat jen do té míry, abychom tím neohrozili budoucí fungování podniku,“ vysvětlil Adams, který věří že v příštím roce uskuteční Tatra několik projektů. „I kdybychom s těmito novými projekty a výrobky dosáhli jen poloviny původně odhadovaných objednávek, budeme schopni příští rok zakončit se slušným výsledkem,“ uzavřel pozitivně Ronald Adams.