Kromě už tradičních kategorií rodinných domů, bytových domů, správních a průmyslových objektů a panelových domů letos budou moci zájemci soutěžit i v kategorii Energeticky úsporný projekt. „Do této kategorie mohou být přihlášeny všechny rekonstruované fasády, které svým materiálovým složením, postupem prací či speciální technologií zvýšily energetické úspory samotného objektu,“ vysvětlil architekt Jan Zelinka, který je stejně jako loni předsedou poroty.

Přihlašovateli mohou být architekti, projektanti, dodavatelé stavebních materiálů, realizátoři i soukromí investoři. Důležitou podmínkou pro přihlášení je její umístění v Moravskoslezském kraji a dokončení fasády v průběhu roku 2008. Zároveň se nesmí jednat o novostavbu, pouze o rekonstrukci fasády.

Podle autora soutěže Tomáše Závady se stále více ukazuje, že fasáda domu zasahuje do životního prostředí člověka a ovlivňuje i své okolí.

„Už v prvním ročníku jsme navrhli soutěž i motto: I dům má svou tvář. I když od té doby už uplynulo šest let, toto motto je pořád platné,“ uvedl Závada.