Severní Morava a Slezsko jsou letos jediným regionem republiky, kde byli vyhlášeni i vítězové v rámci kraje. „Vývoj v jednotlivých krajích sledujeme. Moravskoslezský kraj patří v tomto směru mezi velmi progresivní regiony, proto naše volba na slavnostní předání ceny přímo v kraji padla právě na něj,“ vysvětlil Zdeněk Somr, předseda pořádajícího Středního podnikatelského stavu.

Podle něj je cílem ocenit firmy, které ve svém úsilí dosahují nejlepších pokroků. „Oceňováni jsou proto i ti, jejichž vývoz v meziročním srovnání zaznamenal nejvýznamnější nárůst,“ dodal Somr. Kromě těchto kategorií jsou vyhlášeni také vítězové při porovnání celkového objemu exportu. TCHAS zvítězil v kategorii velcí exportéři, v kategorii střední exportéři bylo nejúspěšnější Merko CZ a v kategorii všichni exportéři, kde se hodnotí absolutní objem exportu, byla oceněna Moravia Steel.

Vyhlášení celorepublikových výsledků proběhne sedmnáctého prosince v Praze.