Generální ředitel OKD a člen správní rady NWR Klaus-Dieter Beck dodal, že prodej Bastra silnému partnerovi je v souladu s dlouhodobou strategií OKD. „Chceme se zbavit všech aktiv, která přímo nesouvisí s naším klíčovým oborem podnikání, kterým je těžba a prodej uhlí. Pro Bastro znamená integrace s mezinárodní skupinou Bucyrus potenciál k dalšímu růstu,“ sdělil Beck.

Bucyrus International, Inc. je světovou jedničkou v oblasti navrhování a výroby technologií pro povrchovou i podzemní těžbu. Povrchové technologie této firmy slouží k těžbě uhlí, mědi, železné rudy, ropných písků a dalších surovin, zatímco podzemní se hlavně využívají k těžbě uhlí.

Bastro se zabývá především dodávkami, montáží, modernizací a opravami technologických zařízení nejen v důlním průmyslu, ale i v dalších odvětvích. Společnost sídlí v Ostravě–Radvanicích, jako strojírenská základna ostravských uhelných dolů působí společnost v různých formách na trhuuž od roku 1952.