„Hlavně u těch, kteří jsou s automobilkou nejsilněji propojeni, jako například firmy Hysco, Mobis, Plakor nebo Dymos. Na druhé straně například společnost Behr, která produkuje klimatizace a systémy chlazení, vyrábí naplno, aby zvládla objednávky od dalších zákazníků mimo Hyundai. Dodavatelé korejské společnosti v tuto chvíli většinou čekají na to, jaké objednávky jim automobilka potvrdí. Podle toho budou řídit i své plány produkce do dalších měsíců,“ míní Jiří Sochor z CzechInvestu.

Při plné produkci se měl podle odhadů vliv výroby v nošovické automobilce projevit nárůstem hrubého domácího produktu celé republiky o jedno procento. Tento nástup se vlivem ochlazení světové ekonomiky podle Sochora oddálí.

„Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě k oblastem s nadprůměrně vysokou nezaměstnaností. Tu se v posledních letech podařilo radikálně snížit. V současnosti je severovýchod republiky pro zahraniční i domácí investory velmi atraktivní,“ dodal Sochor.

Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš míní, že tuzemští subdodavatelé automobilky mají poměrně nevýhodné postavení. „Je zřejmé, že řada subdodávek se přemisťuje do lokalit s výrazně menšími výrobními náklady. V plné nahotě se tak negativně projevují vysoké ceny energií, práce a řada dalších lokálních opatření na úrovni Evropské unie, které zvyšují výrobní náklady. Jedná se například o předpisy pro nakládání s chemickými látkami, náklady na obnovitelné zdroje, boj s CO2 a další. V našem kraji má velké problémy například společnost problémy Brano Group,“ uvedl Bartoš.

Podle něj se v současnosti dá jen obtížně předpovědět, kdy se krize zastaví a bude nastartován růst.