„Důležitou součástí našich celkových investic bylo financování projektů pro zlepšení životního prostředí. Mezi nejvýznamnější akce tohoto druhu patří zahájení prací na projektu odprášení aglomerace Sever. Velmi významná byla i modernizace a zvýšení výkonu sekundárního odprášení ocelárny – díky tomu se podařilo plně eliminovat emise červených dýmů z haly ocelárny,“ uvedl generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Sanjay Samaddar.

Kromě investic s pozitivním vlivem na životní prostředí jsou podle něj prioritou společnosti také finanční injekce do oblasti bezpečnosti práce.

(map)