Podle zástupce odborářů je pro zaměstnance firmy důležité ujištění zástupců vedení, kteří uvedli, že v souvislosti s utlumením pece a jedné až dvou koksovacích baterií se neplánuje další propouštění. „Situace určitě jednoduchá není. Důležité je pro nás i to, že zástupci vedení rovněž vyvrátili veškeré fámy o stěhování firmy do Polska. Utlumení vysoké pece se dotkne asi čtyř stovek zaměstnanců, kteří se budou muset přeorientovat na jinou práci. Vedení hutě nás ale ujistilo, že po oživení poptávky bude pec opět zprovozněna,“ doplnil na dotaz Slanina.

Předseda odborového svazu KOVO Josef Středula na dotaz uvedl, že výrazný propad poptávky po hutních produktech se projevuje i u subdodavatelů. „Klesá také zájem o různé stroje a zařízení, jako například soustruhy a frézy a další výrobky. To se samozřejmě projevuje i na zaměstnanosti,“ dodal Středula.

Mluvčí ostravského úřadu práce Svatava Baďurová uvedla, že se přesné číslo o počtu lidí, kteří byli propuštěni z firem, jež zajišťují dodávky různých výrobků pro hutě i služby, uvést nedá. „Ty subdodavatelské firmy mají totiž většinou i jiné odběratele. Je ale zřejmé, že se krize projevuje nejen ve velkých hutních firmách, ale zákonitě také u jejich subdodavatelů. Firmy také pokaždé neřeší obtížnou situaci jen propouštěním, ale někdy i takzvanou částečnou nezaměstnaností, kdy lidé zůstávají doma se šedesátiprocentní náhradou mzdy,“ sdělila Baďurová. V posledních měsících podle ní právě částečnou nezaměstnanost využívá kvůli omezeným zakázkám stále více firem.