Provoz v koksovně Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách bude ukončen ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Část zaměstnanců přejde na koksovnu Svoboda v Ostravě-Přívozu, některá pracovní místa zaniknou. V obou závodech pracuje dnes necelých dvanáct set lidí, po přesunu výroby se jejich počet sníží o přibližně pět set. „Pro zaměstnance, kteří budou muset naši společnost opustit, jsme připravili nadstandardní sociální program, který zmírní dopady ztráty zaměstnání a propuštěným pomůže v hledání nového uplatnění na trhu práce,“ uvedl předseda představenstva společnosti OKK Michal Kuča. Výše odstupného může podle odpracovaných let činit až šestnáctinásobek průměrné mzdy.

„To se dalo čekat,“ reagovala na zprávu o uzavření koksovny dlouholetá zaměstnankyně, která tam pracuje od roku 1974. „Každý rok jsme se říkali, ještě rok, ještě rok vydrží, a už je to tady,“ dodala. Zvláště poslední týdny ale byla atmosféra mezi zaměstnanci napjatější, jedna koksárenská baterie už totiž byla počátkem května utlumena a desítky zaměstnanců se ocitly doma se šedesáti procenty původního výdělku.

Koksovna už měla namále vícekrát. Například v roce 1997, kdy ji zasáhla vážně povodeň. Nebo když chtěli koksovnu vytlačit z města ostravští radní, a to kvůli znečišťování životního prostředí. Dohoda, která počítala s ukončením výroby nejpozději v roce 2005, byla ale nakonec zrušena.

Podle pozdějších plánů se s výrobou „na Švermě“ počítalo až do roku 2011. Vlastník koksoven, těžební společnost New World Resources, ale rozhodl o urychlení přesunutí výroby na Svobodu a uzavření Švermy, a to kvůli současným tržním podmínkám spojeným s poklesem poptávky po koksu v regionu střední a východní Evropy. Centralizace výroby koksu do jednoho místa umožní společnosti snížit náklady a zvýšit efektivitu výroby koksu i vedlejších koksárenských produktů. V koksovně Svoboda začali minulý rok s rekonstrukcí jedné koksárenské baterie a se stavbou další zcela nové. Ta by měla zahájit plný provoz v roce 2010.

Pro letošní rok počítá vedení společnosti s poklesem roční produkce koksu na 710 tisíc tun oproti plánovaným 850 tisícům tun. Jakmile se poptávka po koksu opět zvýší, bude společnost díky novým bateriím na Svobodě připravena zvýšit produkci na původní úroveň.

Koksovna Jan Šverma je jedním z největších znečišťovatelů ovduší v Ostravě. Přesun výroby na jedno místo podle vedení společnosti dopad na životní prostředí zmírní. Také nové moderní baterie na Svobodě budou mít lepší ekologické parametry.

Koksovna Jan Šverma, původním jménem Ignát, se v Mariánských Horách začala stavět už roku 1890 a ve své době byla největší koksovnou v celém revíru. Po odstavení baterií budou některá zařízení demontována a areál bude vyčištěn.

Související text najdete ZDE